KERSTI TÜRK


Olen töötanud üle 10 aasta nõustajana ja 20 aasta koolitajana. Haridusvaldkonnas olen  kogunud kogemusi nõustaja, sotsiaalpedagoogi, õpetaja ja koolijuhina. 

Olen lõpetanud sotsiaalpedagoogi bakalaureuseõppe ja kunstiteraapia kursuse Tallinna Ülikoolis, individuaalse- ja grupinõustamise 3a kursuse, ATH nõustamise, Internal Family System (IFS) teraapia õppe, teadlikkuse (ingl k mindfulness) ja enesesõbralikkuse (ingl k self-compassion) kursused. Osalen süsteemse pedagoogika ja pereteraapia kursustel. 

Töötan alustavate õpetajate juhendajana ja Tartu Rahvusvahelises koolis nõustajana.