SEMINARID NOORTELE, LASTEVANEMATELE, ÕPETAJATELE, ETTEVÕTETE TÖÖTAJATELE

LASTEVANEMATE KURSUS  “Teadlik lapsevanem” 

Tartus I grupp alates 24. septembrist 2018 (toimub esmaspäeviti kuni 12. nov, kell 18-20), teine grupp alates 25. septembrist (toimub teisipäeviti kuni 13. nov, kell 11-13) - täpsem info ja registreerumine https://goo.gl/forms/cB15WHbBJ4JglIxJ3

LASTEVANEMATE/TÄISKASVANUTE KURSUS “ENESESÕBRALIKKUS” (ingl k self-compassion). Võta ühendust ja anna oma soovist osaleda märku.


KURSUS “TEADLIK MINA” (ingl k mindfulness) NOORTELE (14-19 a) - võta ühendust, kui sul on grupp noori, kes võiksid tulla stuudiosse eneseteadlikkust õppima. 
 

KURSUS “TEADLIK MINA” (ingl k mindfulness) ETTEVÕTETES – see on tööandja parim võimalus toetada oma töötajate heaolu ehk vaimset tervist. Kursus toimub 8 nädala jooksul (1x nädalas kuni 2h + 1 jätkukohtumine). Grupi suurus kuni 16 inimest. Aeg ja tasu kokkuleppel.   

KURSUSED ÕPETAJATELE JÄRGMISTEL TEEMADEL:  

TEADLIK ÕPETAJA - mida vajab meie aja laps ja kuidas teda toetada, stressijuhtimine ja toimetulek emotsioonidega.

TOIMETULEK STRESSIGA - teadlikkuse harjutused iseenda vaimse tervise hoidmiseks ja heaolu loomiseks, stress õpetajatöös.

KUJUNDAV HINDAMINE ehk õppija arengut toetav õppeprotsess.

MUUTUV ÕPIKÄSITUS. Õhinapõhine õppimine. Õpimotivatsioon.  Aju-uuringud ja õppimine.

ÕPILASTE VAIMSE TERVISE TOETAMINE KOOLIS - õpilaste vaimset tervist ja täielikku potentsiaali toetav õpikeskkond.  

LASTE ERIVAJADUSED ja nende märkamine koolis.

ARENGUVESTLUSED lasteaias ja koolis.  Arenguvestlused õpetajaga.

ÕPETAJA SOTSIAALSED OSKUSED: suhted õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega.