Vaimne tervis on heaoluseisund, milles saab avalduda inimese täielik potentsiaal. Selles suunas igatseb liikuda iga inimene, kuid kehv enesetunne, senine elustiil või miski teadvustamata takistus ei lase sellel juhtuda.

Nõustamine ja teadlikkuse seminaridel osalemine aitavad sul olla teadlikum ning rohkem oma soovitud elu looja.

Vaimse tervise, ATH ja isikliku arengu nõustamine lastele, noortele ja täiskasvanutele, ka e-nõustamise vormis.

Vt nõustamine
Loe blogist, milleks nõustamine hea ja kasulik on
Eneseteadlikkuse seminarid noortele, lastevanematele, õpetajatele, ettevõtete töötajatele: 

teadlikkuse (ingl k mindfulness) ja enesesõbralikkuse (ingl k self-compassion) seminarid toetavad inimeste heaolu, toimetulekut stressiga, teadlikke valikuid ja heasoovlikkust kõigis suhetes, nii iseenda kui teistega. 

Vaata lisainfot siin
Loe blogist, mis on teadlikkus

Õpetajate nõustamine klassi haldamise (sh tunnivaatlused) ja vaimse tervise teemal.

Õpetajate koolitused meie aja lapse olemusest, kujundavast hindamisest, õpimotivatsioonist, muutuvast õpikäsitusest, vaimsest tervisest, laste erivajadustest,  töö- ja elustressist, arenguvestlustest ja suhtlemisest.

​Vaata lähemalt nõustamine ja seminarid

Email again: