Kommenteeri

     Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) -   võimalus õppida teadlikkuse oskusi

Igasugune diagnoos võib olla esialgu justkui hirmutav ja tekitada soovi tegelikkuse eest põgeneda. Ometi on ATH-diagnoosi saanud täiskasvanud tundnud suurt kergendust infost, mis aitab neil mõista, mida ATH tähendab, mida selle neuroerisusega inimesed tunnevad ja kuidas käituvad. Sama lugu lastega - diagnoosiga kaasnev info aitab mõista oma last paremini ja teda eelkõige tema vajadustest lähtuvalt toetada. Info on aluseks kõigi osapoolte elukvaliteedi tõusule. 
Kellel ei oleks vahel raske keskenduda, oma tundeid või aega juhtida? Need on universaalsed väljakutsed nii ATH diagnoosiga kui diagnoosita inimestele.
ATH enim levinud definitsioon on: ATH on eneseregulatsioonihäire. Sõltuvalt diagnoosist on abiks ka ravimid, kuid igal juhul tuleb kasuks enesejuhtimisoskuste õpe ja harjutamine. 
Põhilised oskused, mida teraapias toetatakse, on: 
* emotsioonide juhtimine 
* aja juhtimine 
* keskendumise treening 
* enesesõbralikkus 

Teadlikkus oma diagnoosist ja heaks eluks vajalike oskuste omandamine vabastavad eriti täiskasvanu häbitundest ja segadusest iseenda pärast. Elu muutub justkui kergemaks ja selgemaks. 

Iga muutus nõuab pingutust ja vajab aega, et leida tee inimese igapäevaellu. ATH-nõustamine ongi rahulik ja kliendi vajadustest/valmisolekutest lähtuv teadlikkuse ning oskuste õpe. Mida varem sellega alustada, seda vähem on inimese elus kannatusi ja stressi, mis on tekkinud teadmatusest ning toimetulekuks kujunenud harjumuste tõttu. Kuna inimese aju on plastiline muskel, siis piisab tahtest ja harjutamisest ning kõik liigub rohkem soovitud olemise suunas! 

Lisa kommentaar

Email again: